Phát triển 20 ha sầu riêng hữu cơ tại xã Hà Lâm

VŨ VĂN 06:14, 15/05/2024

Trong quý II/2024, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp, UBND xã Hà Lâm khảo sát, lựa chọn và đề xuất xây dựng mô hình sản xuất 20 ha sầu riêng hữu cơ, thuộc kế hoạch 70 ha sầu riêng hữu cơ giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, toàn tỉnh tập trung xây dựng 2 mô hình điểm sản xuất hữu cơ để nhân rộng trong năm 2025, diện tích mỗi mô hình tối đa 1 ha. Ngân sách nhà nước hỗ trợ mô hình sản xuất hữu cơ không quá 70% chi phí vật tư thiết yếu đầu vào như: phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc, bẫy côn trùng quản lý sinh vật hại. Thời gian thực hiện mô hình trong 2 năm, trong đó 1 năm sản xuất tạo nền tảng hữu cơ, 1 năm sản xuất đạt chuẩn hữu cơ và hoàn chỉnh quy trình cấp chứng nhận...