Kiến trúc độc đáo của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt trong sương sớm

NGUYỄN NGHĨA 06:16, 04/07/2024
Kiến trúc độc đáo của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt trong sương sớm. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Kiến trúc độc đáo của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt trong sương sớm. Ảnh: Nguyễn Nghĩa