Chợ Đà Lạt một đêm sương

NGUYỄN NGHĨA 06:19, 20/06/2024
Chợ Đà Lạt một đêm sương. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Chợ Đà Lạt một đêm sương. Ảnh: Nguyễn Nghĩa