Đà Lạt ban mai

01:07, 27/06/2024
Đà Lạt ban mai. Ảnh: Võ Trang
Đà Lạt ban mai. Ảnh: Võ Trang