Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe được triển khai nghiêm túc

NGUYỄN NGHĨA 04:42, 10/01/2023

Công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID -19. 

Các kiến nghị, đề xuất tăng cường năng lực đào tạo, sát hạch lái xe ô tô của các đơn vị được Sở Giao thông Vận tải giải quyết kịp thời; việc thanh, kiểm tra các cơ sở đào tạo, sát hạch cũng được tăng cường. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, công tác đào tạo, sát hạch được thực hiện cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; tạo được sự thuận lợi và đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. 

Tỉnh đã thực hiện sát hạch lái xe bằng thiết bị mô phỏng các tình huống giao thông từ ngày 15/6/2022. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức sát hạch 154 kỳ sát hạch lái xe ô tô, 61 kỳ sát hạch lái xe mô tô, cấp mới 29.283 GPLX và cấp đổi 10.134 GPLX các hạng.