9 tháng, kiểm định 57.762 lượt xe

NGUYỄN NGHĨA 05:36, 26/09/2023

Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 9 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải đã cấp mới 26 giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe máy chuyên dùng. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới cũng đã tổ chức kiểm định 6.418 lượt xe. Doanh thu đạt trên 1,346 tỷ đồng và thu phí sử dụng đường bộ đạt 11,878 tỷ đồng. 

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đã kiểm định 57.762 lượt xe, đạt 78%% kế hoạch năm; doanh thu đạt 12,121 tỷ đồng đạt 64,6% kế hoạch năm; thu phí sử dụng đường bộ được 106,906 tỷ đồng, đạt 74,7% kế hoạch năm.