Tăng cường thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm

DIỄM THƯƠNG 04:50, 22/09/2023

Ngày 21/9, UBND tỉnh vừa có chỉ đạo toàn tỉnh tăng cường thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi Quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ nghiên cứu nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp, giải pháp phòng, chống gian lận, trục lợi Quỹ BHXH, BHTN, BHYT; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT về việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

UBND tỉnh cũng giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT và các giải pháp phòng, chống gian lận trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền.