Xử lý nghiêm, dứt điểm các cơ sở kinh doanh không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy

DIỄM THƯƠNG 15:38, 27/09/2023

(LĐ online) - Ngày 27/9, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo toàn tỉnh đôn đốc thực hiện nhiệm vụ về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh huyện Đơn Dương
Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh huyện Đơn Dương

Theo UBND tỉnh đánh giá, qua theo dõi kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực (viết tắt là Luật PCCC năm 2001) còn nhiều hạn chế, nhất là việc tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC, tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khắc phục; xây dựng kế hoạch, phương án và di dời các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC, cơ sở thuộc loại hình kho chứa và công trình chế biến dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người không đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC (thực hiện trong năm 2022 và năm 2023) làm cơ sở để xử lý các vi phạm trong quý I năm 2024.

Để đảm bảo đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực, UBND tỉnh yêu cầu: Công an tỉnh chủ trì, phối họp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc, khẩn trương rà soát, đánh giá, phân loại, lập danh sách các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC, các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC, xây dựng các giải pháp, biện pháp tổ chức khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trước 15/12/2023, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 08/01/2024.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, có biện pháp xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC. Tố chức thực hiện các biện pháp kéo giảm số lượng các công trình (thuộc đối tượng phải nghiệm thu về PCCC) chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các tồn tại về PCCC theo đúng quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC. 

Trường hợp xét thấy các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới ban hành có nội dung dễ thực hiện hơn so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn cũ thì có thể nghiên cứu, hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh theo quy định mới (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an).

UBND các huyện, thành phố huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với lực lượng công an nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xử lý dứt điểm các công trình có vi phạm, không để phát sinh các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc tích cực phối hợp với Công an tỉnh trong công tác rà soát, xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC, kịp thời báo cáo Công an tỉnh các trường hợp biến động tăng, giảm hoặc có thay đổi yêu cầu về PCCC trước ngày 15/12/2023. Xây dựng kế hoạch, thực hiện di dời các cơ sở thuộc diện phải di dời; kế hoạch giải tỏa, xây mới chung cư, nhà tập thể cũ (nếu có) và xử lý đối với các cơ sở xây dựng sai phép, sai quy hoạch theo quy định.

Tố chức rà soát, xác định các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý (trường học, bệnh viện, bảo tàng, trụ sở cơ quan, chợ, chung cư cũ, nhà tập thể...). Đối với các cơ sở thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC thì xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện hoặc báo cáo UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định, hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Đối với các công trình được đầu tư bằng các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước bố trí để khắc phục các yêu cầu về PCCC thì ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, chủ cơ sở tổ chức khắc phục theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 31/12/2023.