114 trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả

VĂN VIỆT 06:39, 30/10/2023

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành từ ngày 15/9/2022 đến 14/9/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã phát hiện và xử lý 114 trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trên địa bàn.

 Qua đó ban hành 110 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,2 tỷ đồng; chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc, Công an các huyện Bảo Lâm, Lâm Hà, Đức Trọng 4 vụ với 4 đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả có giá trị trên 30 triệu đồng.

 Trên cơ sở hồ sơ không truy cứu trách nhiệm hình sự của Công an TP Bảo Lộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.