Xử phạt trên 129 triệu đồng một số doanh nghiệp lĩnh vực thông tin truyền thông

06:01, 06/01/2022
Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 của Sở đều diễn ra đúng thời hạn đã được UBND tỉnh phê duyệt. 
 
Theo đó, số cuộc thanh tra, kiểm tra số lượng các doanh nghiệp đã tiến hành thanh tra (số doanh nghiệp được giao chủ trì, số doanh nghiệp được giao phối hợp thanh tra, kiểm tra với các cơ quan, đơn vị khác) 4 cuộc/15 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp có sai phạm 15 doanh nghiệp với mức bị xử phạt vi phạm hành chính trên 129 triệu đồng.
 
Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã góp phần giúp các cơ quan có thể học tập, trao đổi kinh nghiệm và thông tin trong thanh kiểm tra tốt hơn và kiểm soát lẫn nhau trong quá trình thanh tra, kiểm tra, do đó hạn chế được tiêu cực có thể xảy ra.
 
D.THƯƠNG