Đức Trọng: Xảy ra 72 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép

05:10, 04/10/2022
Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 72 vụ lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, với diện tích trên 12 ha.
 
Trong đó, Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Đại Ninh xảy ra 48 vụ vi phạm, diện tích hơn 6,1 ha; Ban QLRPH Tà Năng xảy ra 19 vụ vi phạm, diện tích 5,2 ha; Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh 4 vụ, diện tích 6.189 m 2; Ban Quản lý rừng Nguyên liệu giấy Đức Trọng 1 vụ, diện tích 132,77 m 2.
 
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức giải toả hơn 52 ha, diện tích trồng cây trái phép; nhà chòi và rào kẽm gai, trụ bê tông trái phép trên đất lâm nghiệp lấn chiếm từ trước tới nay. Cụ thể, đối với chủ rừng nhà nước, tổng diện tích các ban QLRPH đã thực hiện giải tỏa là gần 35 ha; đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuê đất, thuê rừng trên địa bàn huyện đã thực hiện giải toả gần 18 ha.
 
HOÀNG YÊN