Xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng các cơ sở vi phạm về hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở spa, chăm sóc da, mắt kính, mỹ phẩm

05:10, 03/10/2022
(LĐ online) - Ngày 3/10, theo kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở spa, chăm sóc da, mắt kính, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đã xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng đối với các cơ sở vi phạm.
 
Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra 5 cuộc gồm: 2 cuộc kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân; 2 cuộc kiểm tra liên ngành đối với cơ sở spa, mắt kính và 1 cuộc kết hợp thanh tra với Phòng Y tế huyện Đạ Huoai. Tổng số đã kiểm tra 166 cơ sở; trong đó, 98 cơ sở hành nghề y (54 cơ sở khám chữa bệnh,  35 cơ sở spa, chăm sóc da; 9 cơ sở  kính mắt) và 68 cơ sở hành nghề dược. 
 
Qua kiểm tra, phát hiện 97 cơ sở vi phạm (56 cơ sở hành nghề y và 41 cơ sở hành nghề dược).  Xử lý vi phạm hành chính 95 cơ sở với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: Đình chỉ hoạt động 32 cơ sở hành nghề y và buộc tiêu hủy hàng hóa 4 cơ sở; thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 4 tháng đối với 1 cơ sở; thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng đối với 3 cơ sở; thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 2 tháng đối với 4 cơ sở. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn 1 tháng đối với 7 cơ sở.  Chuyển 1 cơ sở cho UBND thành phố Bảo Lộc xử lý với lý do cơ sở chống đối không hợp tác. Đình chỉ hoạt động 1 cơ sở nhà thuốc ở Đức Trọng do không đảm bảo về nhân lực trong quá trình hoạt động.
 
Phòng Y tế các huyện, thành phố đã tiến hành kiểm tra tại 516 cơ sở (gồm 190 cơ sở hành nghề y, 326 cơ sở hành nghề dược), phát hiện 71 cơ sở vi phạm (29 cơ sở hành nghề y, 42 cơ sở hành nghề dược) với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 989 triệu đồng. 
 
AN NHIÊN