Tiến tới bỏ thủ tục cấp xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn

08:11, 22/11/2022
Ông Đỗ Minh Ngọc (Hà Nội) phản ánh, thủ tục Đăng ký kết hôn trong nước đã có lộ trình bỏ yêu cầu về giấy Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân. Tuy nhiên với thủ tục liên quan đến kết hôn thực hiện tại các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài thì chưa có công bố, cũng như chưa có lộ trình bỏ yêu cầu về giấy Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân.
 
Hiện nay cơ sở dữ liệu dân cư đã được hoàn thiện, người dân có thể tra cứu thông tin tình trạng hôn nhân của mình một cách dễ dàng thông qua trang: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/.
 
Ông Ngọc kiến nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Ngoại giao bỏ yêu cầu giấy Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân khi làm các thủ tục liên quan đến kết hôn tại các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, chỉ cần xuất trình CMND/CCCD, cán bộ sẽ tiếp nhận và tự tra cứu tình trạng hôn nhân trên cơ sở dữ liệu dân cư và xử lý. Như vậy, vừa giúp ích giảm thủ tục hành chính, giảm thiểu chi phí, công sức cho người dân khi phải gửi giấy tờ ra nước ngoài, vừa thể hiện được tính ưu việt và ứng dụng của cơ sở dữ liệu dân cư.
 
Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:
 
Khoản 7 Điều 24 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến quy định: "Sau khi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm kết nối với các Cơ sở dữ liệu này để xác định tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, không được yêu cầu nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân".
 
Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được vận hành, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp đang thực hiện tái cấu trúc quy trình các thủ tục liên thông trong đó có liên thông xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn, tiến tới bỏ thủ tục cấp xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích kết hôn.
 
(Theo Chinhphu.vn)