Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng thông báo chuyển trụ sở làm việc

02:10, 21/10/2022
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc đến địa chỉ: Số 22 đường Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 
Hiện, trụ sở chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ số 31 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang được tiến hành xây dựng mới. Trong thời gian xây dựng trụ sở, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thông báo: Kể từ ngày 24/10/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng chuyển trụ sở đến làm việc đến địa chỉ: Số 22 đường Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết để liên hệ công tác.