Thu hoạch thanh long. Ảnh: Hiệp Nguyễn

06:02, 24/02/2022

 

Thu hoạch thanh long. Ảnh: Hiệp Nguyễn
Thu hoạch thanh long. Ảnh: Hiệp Nguyễn