Chiều trên đồng cừu Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

05:04, 14/04/2022

 

Chiều trên đồng cừu Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Chiều trên đồng cừu Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Nghĩa