Giải đua thuyền truyền thống trên hồ Đạ Hàm, huyện Đạ Tẻh. Ảnh: Hồ Quốc Phong

06:03, 24/03/2022

 

Giải đua thuyền truyền thống trên hồ Đạ Hàm, huyện Đạ Tẻh. Ảnh: Hồ Quốc Phong
Giải đua thuyền truyền thống trên hồ Đạ Hàm, huyện Đạ Tẻh. Ảnh: Hồ Quốc Phong