Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng tuần tra vùng nước thủy nội địa. Ảnh: Võ Việt

06:05, 05/05/2022

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng tuần tra vùng nước thủy nội địa. Ảnh: Võ Việt
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng tuần tra vùng nước thủy nội địa. Ảnh: Võ Việt