Sương sớm K'long K'lanh. Ảnh: Võ Trang

06:09, 22/09/2022

 

Sương sớm K’long K’lanh. Ảnh: Võ Trang
Sương sớm K’long K’lanh. Ảnh: Võ Trang