Nét hồn nhiên của học sinh Trường Tiểu học K'Long, Đức Trọng. Ảnh: Phan Nhân

06:08, 25/08/2022
Nét hồn nhiên của học sinh Trường Tiểu học K’Long, Đức Trọng. Ảnh: Phan Nhân
Nét hồn nhiên của học sinh Trường Tiểu học K’Long, Đức Trọng. Ảnh: Phan Nhân