Nhịp điệu sản xuất

NGUYỄN DŨNG 04:15, 16/03/2023
Nhịp điệu sản xuất. Ảnh: Nguyễn Dũng
Nhịp điệu sản xuất. Ảnh: Nguyễn Dũng