Lạc Dương: Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong quản lý, bảo vệ rừng

HOÀNG SA 06:22, 01/02/2023

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn huyện Lạc Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lực lượng kiểm lâm địa bàn cùng người dân xã Đưng K’nớ tuần tra bảo vệ rừng
Lực lượng kiểm lâm địa bàn cùng người dân xã Đưng K’nớ tuần tra bảo vệ rừng

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, hiện nay, diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn huyện là 116.656 ha, bao gồm rừng đặc dụng 55.396 ha, rừng phòng hộ 40.087 ha và rừng sản xuất 21.173 ha. Trên địa bàn huyện có 3 đơn vị chủ rừng nhà nước và 37 doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng để sản xuất, kinh doanh. Trong những tháng đầu năm 2022, tình hình vi phạm về Luật Lâm nghiệp trên địa bàn diễn biến phức tạp, tăng về số vụ và mức độ thiệt hại so với cùng kỳ năm 2021 (nhiều nhất vào các tháng 2, 3 và đầu tháng 4/2022). Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm về lấn chiếm, san ủi trái phép đất lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép tuy vẫn còn diễn ra nhưng đã được phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời.

Ông Lê Văn Chuyên - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương cho biết, trong năm 2022, trên địa bàn huyện đã xảy ra 41 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 18 vụ so với cùng kỳ năm ngoái (30,51%); diện tích rừng bị thiệt hại 4,829 ha rừng, giảm 0,58 ha (10,82%); lâm sản thiệt hại 345,528 m3, giảm 136,457 m3 (28,31%) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số vụ điều tra, truy tìm được đối tượng vi phạm để xử lý chiếm tỷ lệ cao, 36/41 vụ, đạt 87,8%

Trọng điểm xảy ra vi phạm về phá rừng, ken cây, khoan lỗ đổ hóa chất tập trung tại xã Đạ Sar, Đạ Chais, xã Lát và Đưng K’nớ với 37 vụ/41 vụ, chiếm tỷ lệ 90,24%. Để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm tại khu vực này, UBND huyện Lạc Dương đã chỉ đạo chính quyền các địa phương tăng cường công tác phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm đến tài nguyên rừng; giải toả kịp thời các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm nhằm tạo tính răn đe trong cộng đồng dân cư.

Riêng trong năm 2022, đơn vị đã phối hợp với Phòng Tư pháp, các đơn vị chủ rừng và UBND các xã tăng cường tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng và PCCCR, không phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp thông qua nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền miệng thông qua họp dân, thông qua xử lý vi phạm, qua hệ thống loa phóng thanh, loa truyền thanh của địa phương; đặc biệt, tăng cường tại các xã xảy ra điểm nóng về phá rừng, ken cây đổ hóa chất. 

Trong đó, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp tổ chức 26 buổi tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và PCCCR với 2.156 lượt người tham gia; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đa Nhim phối hợp với UBND các xã, kiểm lâm địa bàn thực hiện 7 cuộc tuyên truyền với 678 người tham gia; đồng thời, đơn vị đã tổ chức 12 lượt tuyên truyền lưu động về công tác PCCCR và chi trả dịch vụ môi trường rừng trên toàn huyện. 

Mặt khác, Hạt Kiểm lâm huyện cũng đã xây dựng kế hoạch tăng cường tổ chức các đợt tuần tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm phá rừng, kiểm tra các hành vi mua bán, vận chuyển lâm sản dọc tuyến Quốc lộ 27C và ĐT 722 vào ban đêm và các ngày nghỉ, ngày lễ. Ngoài ra, Đội 12 của huyện đã xây dựng và thực hiện kế hoạch tuần tra, truy quét hàng tháng. Qua đó, tình hình vi phạm về khai thác rừng và vận chuyển lâm sản trên địa bàn huyện đã được kiềm chế và ngăn chặn có hiệu quả; tình hình vi phạm khai thác rừng, cất giữ, vận chuyển, chế biến lâm sản trái pháp luật cơ bản được ngăn chặn.

Đặc biệt, đối với 38 cá nhân chưa thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 977 triệu đồng, Hạt Kiểm lâm đã ban hành thông báo đôn đốc thi hành; đồng thời, tiến hành phối hợp với UBND các xã thực hiện công tác xác minh tài sản, khả năng chấp hành quyết định xử phạt. Đối với trường hợp có khả năng thi hành mà cố tình chây ì, đơn vị sẽ lập hồ sơ trình UBND huyện Lạc Dương để thực hiện cưỡng chế hành chính theo các quy định.

“Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương và chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tại gốc; siết chặt kỷ cương trong thi hành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp, xử lý nghiêm người đứng đầu có biểu hiện tiêu cực, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm”, ông Chuyên cho hay.