Giảm 10 đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh

VIẾT TRỌNG 05:17, 17/03/2023

Sở Nội vụ cho biết, trong năm 2022 vừa qua, tỉnh đã giảm 10 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó 3 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, cấp sở và 7 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện.

Cụ thể, thành lập Ban Quản lý Dự án Giao thông trực thuộc tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải; sáp nhập Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu văn hóa - Thể thao vào Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng; sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Cao đẳng Sư phạm vào Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt và đổi tên thành Trường Cao đẳng Đà Lạt.

Đồng thời, cho sắp xếp các trường thuộc UBND cấp huyện, qua đó giảm 7 trường ở các huyện Bảo Lâm, Lâm Hà và Cát Tiên.

Được biết, đến nay, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn 744 đơn vị.