Hỗ trợ phát triển giống cây trồng theo danh mục

VĂN VIỆT 06:35, 29/05/2023

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành danh mục hỗ trợ kinh phí phát triển giống cây nông, lâm nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, quy mô tối thiểu mỗi dự án nhập nội, mua bản quyền giống cây hoa, rau (10.000 cây, cành, ngọn/năm hoặc 5.000 củ/năm); cây dược liệu, đặc sản (5.000 cây, củ/năm); cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (1 giống/năm). 

Tiếp theo, quy mô tối thiểu mỗi dự án sản xuất, đăng ký bảo hộ và lưu hành giống cây trồng mới đối với cây rau (150.000 cây, củ, giống/năm); hoa (1.000.000 cây, cành, ngọn, hạt/năm hoặc 200.000 củ giống/năm); cây dược liệu, cây đặc sản (50.000 cây, củ, giống/năm); cây đầu dòng (5.000 cây giống/năm); cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (7.000 cây giống/năm).

Còn lại, quy mô mỗi dự án phát triển tối thiểu giống cây lâm nghiệp với 10.000 cây giống/năm; hạt giống trồng 10 ha rừng/năm; nhân nuôi cấy mô 1.000.000 cây giống/năm…