Đà Lạt: Đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch rừng hơn 1.600 ha

Nguyễn Nghĩa – Võ Trang 17:47, 06/09/2023

(LĐ online) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kết quả phân loại rừng, phân định ranh giới các loại rừng trên địa bàn trên địa bàn TP Đà Lạt. Theo đó, Sở này đề xuất điều chỉnh ra ngoài đất lâm nghiệp 1.661,3 ha. 

Khu vực lâm phần thuộc Phường 5, TP Đà Lạt

Trong số diện tích này, phần lớn là đất đã canh tác, sản xuất nông nghiệp ổn định từ trước năm 2019 (1.112,4 ha); diện tích đất an ninh, quốc phòng (194,05 ha). 

Ngoài ra, một số diện tích được đưa ra do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, xây dựng các tuyến đường giao thông, các dự án thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Lạt… 

Cơ quan chức năng cũng tiến hành rà soát chuyển vào trong đất rừng trên địa bàn TP Đà Lạt là 1.219,1 ha. Phần diện tích này chủ yếu là đất có rừng, đất trống có cây rải rác và diện tích đất canh tác sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong rừng... Trong số này có 947 ha đất có rừng, đất trống có cây rải rác, diện tích đất trồng rừng bằng vốn ngân sách nhà nước 141 ha. 

Hiện, TP Đà Lạt có 19.455 ha đất rừng; trong đó, rừng đặc dụng 348 ha, rừng phòng hộ 15.313 ha, rừng sản xuất 3.794 ha tập trung ở các xã Tà Nung, Trạm Hành, Xuân Trường, Xuân Thọ, phường 3, 4, 7…