Cát Tiên: Tăng cường bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh

HOÀNG SA 06:03, 05/09/2023

Những năm qua, định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường luôn được các cấp, chính quyền huyện Cát Tiên quan tâm thực hiện. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Cát Tiên đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ vừa nâng cao năng suất, chất lượng, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường.

Các cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn huyện Cát Tiên đảm bảo các điều kiện về khoảng cách khu dân cư, qua đó hạn chế ô nhiễm tiếng ồn cho người dân
Các cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn huyện Cát Tiên đảm bảo các điều kiện về khoảng cách khu dân cư, qua đó hạn chế ô nhiễm tiếng ồn cho người dân

Trên địa bàn huyện Cát Tiên hiện có 10.208 hộ/35.971 người tại 7 xã và 2 thị trấn. Hiện nay, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường được các địa phương thu gom, tập kết tại vị trí quy định, định kỳ 3 lần/tuần, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện vận chuyển bằng xe chuyên dụng tới bãi rác tập trung của huyện để xử lý bằng hình thức chôn lấp; nước thải được các cơ sở, hộ gia đình tự xử lý bằng hệ thống tự hoại trước khi thải ra môi trường; bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sau sử dụng được các địa phương thu gom chứa đựng bằng bi cống đặt ở những nơi sản xuất, định kỳ 2 lần/năm, UBND huyện thuê đơn vị có chức năng vận chuyển khỏi địa phương và tiêu hủy theo quy định.

Ông Bùi Văn Văn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên chia sẻ, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Cát Tiên đã có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp Nhân dân quan tâm, bước đầu đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Hệ thống quản lý nhà nước về môi trường ngày càng được củng cố và tăng cường; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện đã và đang tích cực áp dụng các biện pháp để bảo vệ môi trường; công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, nhiều mô hình tự quản về bảo vệ môi trường được thành lập với đông đảo người dân tham gia.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về phê duyệt phương án quản lý chất thải rắn, giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 56/KH-UBND của UBND huyện về triển khai Đề án Nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua thống kê, trên địa bàn huyện phát sinh khoảng 652,06 tấn rác/năm; trong đó, rác thải sinh hoạt 648 tấn, rác thải nguy hại 2,5 tấn, rác thải y tế 1,56 tấn, số chất thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt 83,43%, số còn lại được người dân tự xử lý bằng hình thức chôn lấp giảm tác động đến môi trường. 

Theo ông Bùi Văn Văn, phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ, mức độ gây ô nhiễm môi trường không nhiều, các ngành nghề chủ yếu khai thác cát xây dựng, chăn nuôi heo, sản xuất mộc, kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra, theo dõi, các đơn vị đều thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Cụ thể, có 102 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng năm được tập huấn, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ môi trường; có 8 hộ gia đình chăn nuôi heo theo hình thức trang trại nhỏ và 3 công ty TNHH chăn nuôi heo theo quy mô vừa; 47 cơ sở nuôi chim yến với quy mô nhỏ và vừa. Riêng đối với các cơ sở chăn nuôi, các đơn vị đều có lập hồ sơ môi trường trước khi hoạt động; nước thải chăn nuôi được thu gom qua hầm biogas, xử lý qua hệ thống nước trước khi thải ra môi trường. 

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 3 làng nghề tại thị trấn Cát Tiên gồm làng nghề tiểu thủ công nghiệp đan lát Tổ dân phố 6, làng nghề dệt thổ cẩm bản Buôn Go, nghề dệt may thổ cẩm Tổ dân phố 15 với quy mô nhỏ; lượng rác thải và nước thải phát sinh tại các làng nghề này là rất ít, chủ yếu là rác thải vô cơ và đã được đơn vị thực hiện thu gom, xử lý chôn lấp đảm bảo theo quy định.

Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, định kỳ hàng năm, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra chung về tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật như: chấp hành nghĩa vụ tài chính, thuế, phí, tập kết vật liệu, trữ lượng khai thác (đối với cơ sở khai thác cát); công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y đối với các cơ sở giết mổ, chăn nuôi, qua đó thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo từng lĩnh vực.

Trong thời gian đến, huyện Cát Tiên sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về thu gom xử lý rác trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và các hộ gia đình trong công tác bảo vệ môi trường. Vận động các hộ dân sống dọc bên đường, ven sông, kênh, mương không vứt rác trên vỉa hè, xuống sông, kênh, mương mà bỏ vào nơi quy định để được thu gom, vận chuyển, xử lý. Đồng thời, xây dựng, nhân rộng những mô hình nhằm bảo vệ môi trường...