Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản ở Phú Sơn

DUY DANH  05:42, 08/09/2023

Thời gian qua, tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà diễn biến phức tạp với nhiều vụ việc được phát hiện. Chính vì vậy, Đảng ủy xã Phú Sơn đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đặc biệt, xã Phú Sơn đã thành lập “Chốt kiểm tra khoáng sản” và cử lực lượng trực 24/24 giờ để tuần tra, kiểm soát tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ đó, đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại địa phương.

Lực lượng trực tại “Chốt kiểm tra khoáng sản” của xã Phú Sơn
Lực lượng trực tại “Chốt kiểm tra khoáng sản” của xã Phú Sơn

Là xã vùng xa của huyện Lâm Hà, Phú Sơn có dòng sông Đạ Dâng và một số sông, suối khác chảy qua. Do đó, nhiều điểm có cát, sỏi bồi lắng và thường xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Chính vì vậy, hàng năm, Đảng ủy xã Phú Sơn đã ban hành nghị quyết, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. 

Theo đó, Đảng ủy xã Phú Sơn chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, giám sát của HĐND và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền trong quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh việc phân công trách nhiệm cho các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã. Đồng chí Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản. Đảng ủy xã Phú Sơn cũng chỉ đạo tiến hành rà soát, xây dựng phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản để người dân biết, tham gia giám sát việc thực hiện. Bên cạnh đó, xã chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên khoáng sản đến các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tuân thủ pháp luật của toàn xã hội.

Điểm nhấn trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại Phú Sơn là vừa qua, xã đã thành lập “Chốt kiểm tra khoáng sản” tại khu vực thường xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Đồng chí Hà Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết, “Chốt kiểm tra khoáng sản” của xã được thành lập từ tháng 6/2023 tại đầu cầu PreTieng trên tuyến đường độc đạo vào khu vực có các mỏ khoáng sản tại địa phương. Với lực lượng hơn 30 người gồm cán bộ, công chức, công an, Ban Chỉ huy Quân sự, dân quân, đại diện Mặt trận, đoàn thể xã thay nhau chia ca trực 24/24 tại “Chốt kiểm tra khoáng sản”. Lực lượng trực chốt có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, lập hồ sơ xử lý vi phạm về khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản tại địa phương. 

Cũng theo lãnh đạo xã Phú Sơn, trước đây trung bình mỗi tháng, lực lượng chức năng địa phương phát hiện xử lý ít nhất 1 vụ khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, từ khi có “Chốt kiểm tra khoáng sản” đến nay, trên địa bàn không phát hiện tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Đồng chí Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn cho biết, Đảng ủy xã xác định, quản lý tài nguyên khoáng sản có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị và đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản luôn được Đảng ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt, từ khi thành lập đi vào hoạt động “Chốt kiểm tra khoáng sản” đã góp phần giảm thiểu tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Thời gian tới, xã Phú Sơn sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, phân công lực lượng để duy trì “Chốt kiểm tra khoáng sản” nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương.