Khuyến cáo các giống lúa chất lượng cho vụ Đông Xuân

06:11, 19/11/2021

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa khuyến cáo nông dân trên địa bàn sử dụng các giống lúa đảm bảo chất lượng để gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2021-2022.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa khuyến cáo nông dân trên địa bàn sử dụng các giống lúa đảm bảo chất lượng để gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2021-2022. 
 
Cụ thể, nên gieo trồng các giống lúa chủ lực như: OM 5451, OM 4900, OM 6162, OMCS 2000, OMCS 94, Nhị ưu 838, HT1, VND 95-20, TH 3 -3. 
 
Khuyến cáo sử dụng tiếp theo gồm các giống lúa bổ sung: Khang dân 18, RVT, OM 3536, OM 6976...
Còn lại là các giống lúa mới, triển vọng NH 2308, Đài thơm 8, ST 24, VĐ 20, ST 25, VN 121. 
 
Để tạo cây khỏe, quang hợp tốt, giảm sâu rầy và cho năng suất cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cũng khuyến cáo nông dân gieo sạ với số lượng 80-100 kg lúa thuần/ha và 30-40 kg lúa lai/ha.
 
Được biết, lịch gieo trồng lúa Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bắt đầu xuống giống từ ngày 15/1-15/2/2022.
 
VĂN VIỆT