Toàn tỉnh có hơn 400 công trình thủy lợi

04:11, 11/11/2021

Trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bên cạnh hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi giữ vai trò rất quan trọng nhằm phục vụ sản xuất, sinh hoạt, phát triển nông nghiệp bền vững.

Trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bên cạnh hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi giữ vai trò rất quan trọng nhằm phục vụ sản xuất, sinh hoạt, phát triển nông nghiệp bền vững.
 
Theo đó, nhiều năm qua, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi. Đến nay, toàn tỉnh có 432 công trình thủy lợi lớn, nhỏ; trong đó, 48 công trình do cấp tỉnh quản lý, 384 công trình do cấp huyện quản lý, gồm 222 hồ chứa nước; 87 đập dâng; 19 trạm bơm; khoảng 1.200 km kênh mương; 92 đập tạm; 12 kênh tiêu úng…
 
Nhờ đó đã chủ động cấp nước tưới cho khoảng 45.649 ha đất canh tác (tương đương 60.000 ha cây trồng), đạt tỷ lệ 65% diện tích cây trồng cần tưới. Đến nay, 100% xã đạt tiêu chí về thủy lợi.
 
Về nước phục vụ sinh hoạt, toàn tỉnh có 256 công trình cấp nước sinh hoạt khu vực nông thôn. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90%.
 
THANH HỒNG