99,98% học sinh tốt nghiệp nghề phổ thông bậc trung học phổ thông

05:05, 18/05/2022
Đây là số liệu sau thanh tra vừa được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng công bố. Kỳ thi nghề bậc trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 diễn ra ở 12 Hội đồng thi đặt tại 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Số lượng đăng ký dự thi có 15.119 thí sinh và số lượng tham gia dự thi là 14.887 thí sinh. Kết quả đỗ tốt nghiệp có 14.882 thí sinh, đạt 99,98 %; trong đó, loại giỏi 9.977 thí sinh, loại khá 3.645 thí sinh, loại trung bình 1.260 và có 5 thí sinh không đỗ. Kết quả này cho thấy thí sinh dự thi nghề phổ thông năm học 2021 - 2022 hầu hết đã đỗ tốt nghiệp, trong đó tỉ lệ đạt loại giỏi rất cao.
 
Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Thị Hồng Hải, quá trình diễn ra kỳ thi, cả phần lý thuyết và thực hành, không có cán bộ coi thi và thí sinh dự thi vi phạm quy chế thi. 
 
M.ĐẠO