Hỗ trợ nguồn giống trồng 50 triệu cây xanh

05:05, 18/05/2022
Triển khai Chương trình trồng 50 triệu cây xanh giai đoạn năm 2022 - 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng dự toán hơn 47,2 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ nguồn giống cây xanh các loại. 
 
Theo đó, phân bổ hơn 12,1 tỷ đồng, tương ứng giá trị khoảng 67.550 cây giống trồng trên các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ và đường đô thị, tổng chiều dài 338 km. 
 
Tiếp theo, hơn 10,6 tỷ đồng đấu thầu mua 212.000 cây giống trồng trên hành lang 212 công trình thủy lợi đập, hồ chứa. 
 
Còn lại 22,5 tỷ đồng hỗ trợ chi phí gieo, ươm cây giống cho 13 vườn ươm mẫu trên 12 huyện, thành phố và Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà; 2 tỷ đồng hỗ trợ trồng 40.000 cây xanh tại các cơ quan scông sở, cơ sở giáo dục, y tế…
 
MẠC KHẢI