Lạc Dương thanh tra 5 doanh nghiệp

06:08, 03/08/2022
Huyện Lạc Dương vừa thông qua kế hoạch thanh tra 5 doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, thương mại trên địa bàn, thời gian thanh tra từ ngày 2-5/8/2022.
 
Theo đó, Đoàn Thanh tra của huyện Lạc Dương gồm các phòng, ban chức năng thanh tra 5 nội dung, gồm: Tình hình thực hiện dự án đầu tư, sử dụng đất, quản lý, bảo vệ rừng; chấp hành các quy định về lưu trú; an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự; thực hiện Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội; các quy định về bảo vệ môi trường; ứng phó với đại dịch COVID-19. 
 
Qua kiểm tra để kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành đúng quy định trong sản xuất, kinh doanh; chấn chỉnh các tồn tại, sai sót hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý đối với các vi phạm theo pháp luật. 
 
Đồng thời, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết...
 
MẠC KHẢI