Đạ Tẻh: Xử lý 1.890 kg rác thải y tế trong 8 tháng

05:09, 19/09/2022
Theo thông tin từ UBND huyện Đạ Tẻh, từ tháng 8/2018 đến nay, chất thải y tế nguy hại (chất thải rắn) được thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh. Rác thải này được xử lý bởi máy xử lý rác y tế Sterishred 250 do Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 bàn giao. Năm 2021, tại Trung tâm Y tế đã xử lý được khoảng 1.366 kg chất thải y tế nguy hại; 8 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã xử lý được khoảng 1.890 kg.
 
Các chất thải y tế lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, vận chuyển bằng các thùng, hộp chứa an toàn màu vàng về tập trung tại khu vực nhà xử lý rác thải y tế với diện tích 42 m2 để xử lý. Rác thải y tế lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm sau khi được xử lý bằng công nghệ nghiền, hấp tiệt trùng xong trở thành rác thải thông thường và được Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng vận chuyển đi xử lý tập trung. 
 
NGỌC NGÀ