Đơn Dương tiêm phòng hơn 51.700 liều vắc xin cho gia súc

05:09, 19/09/2022
Huyện Đơn Dương vừa hoàn thành đợt 1 năm 2022 tiêm phòng hơn 51.700 liều vắc xin do ngân sách nhà nước hỗ trợ phòng bệnh cho gia súc trên địa bàn.
 
Trong đó, gồm 44.075 liều vắc xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò; 6.100 liều vắc xin bệnh đỏ, lở mồm long móng trên đàn heo; 1.530 liều vắc xin dại chó. 
 
Bên cạnh đó, các trang trại và hộ chăn nuôi trong huyện tự mua 10.750 liều vắc xin tiêm phòng các bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. 
 
VŨ VĂN