Toàn tỉnh trồng hơn 3.200 ha rừng

05:10, 18/10/2022
Triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng triển khai trồng hơn 3.206,7 ha rừng. Trong đó, gần 885,2 ha trồng rừng thay thế diện tích đã chuyển mục đích sử dụng; gần 1.783,3 ha trồng rừng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên đất trống, đất sau giải tỏa, đất sau khai thác trắng rừng trồng, trồng bổ sung cây lâm nghiệp trên diện tích rừng cảnh quan mật độ thưa, trồng rừng vành đai; hơn 538,3 ha trồng rừng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.  
 
Cùng thời gian này, toàn tỉnh Lâm Đồng chăm sóc 10.910 ha rừng trồng; trồng rừng mật độ thấp trên diện tích đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp ổn định với tổng diện tích hơn 2.831 ha.
 
VŨ VĂN