Đạ Tẻh: 1,2 tỷ đồng cho 12 hộ thanh niên vay phát triển kinh tế

01:11, 07/11/2022
Thực hiện các chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đạ Tẻh quan tâm, định hướng thanh niên phát triển kinh tế, chỉ đạo các tổ vốn do Đoàn Thanh niên quản lý hỗ trợ các thanh niên có nhu cầu vốn trong sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng.
 
Theo đó, kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 12 hộ thanh niên vay vốn; trong đó 7 hộ thanh niên đang mở rộng phát triển trồng cây ăn trái, 5 hộ sử dụng nguồn vốn chăn nuôi bò, nuôi heo với tổng số tiền vay là 1,2 tỷ đồng.
 
Hiện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đang xây dựng các chương trình, kế hoạch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội tạo các điều kiện, nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên có nhu cầu trong sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế tại địa phương.
 
T.T.HIỀN