Đức Trọng: 9 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

01:11, 28/11/2022
Theo UBND huyện Đức Trọng, qua quá trình triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn huyện từ 2018 - 2022, có 5 doanh nghiệp với 9 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, Công ty Phúc bồn tử Huỳnh Trung Quân (xã Hiệp Thạnh) có 2 sản phẩm đạt 4 sao; Công ty Cổ phần Viên Sơn (xã Liên Hiệp) có 2 sản phẩm đạt 4 sao.
 
Các sản phẩm đã góp phần nâng cao chất lượng nông sản của Đức Trọng nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung, đưa sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững. 
 
N.MINH