Chim sâm cầm vỗ cánh

DƯƠNG KIM VIÊN 06:15, 07/09/2023

Hồ Tây ơi Hồ Tây
Xa rồi yêu mến ạ
Xin gửi chút rêu phong
Vào hư vô cõi lạ


Xin gửi buồn vào đá
Gửi nhung nhớ lên cây
Ướp riêng tư và gửi
Khói chuông chùa Hồ Tây


Có gì như sương lay
Nhọc lòng trai quá thể
Có gì như men say
Mắt người nồng như thế


Kỉ niệm mềm như lụa
Có buộc đau xuân thì
Tương tư buồn như cỏ
Úa vào chiều biệt ly


Em đi và em đi
Gió về se sắt lạnh
Sóng Hồ Tây thầm thì
Chim sâm cầm vỗ cánh...