Viếng thầy

LÊ ĐÌNH TRỌNG 06:08, 23/02/2023

NHỚ  làm sao một “Tiếng trầm

THƯƠNGChân trời mở”... lòng không muốn về.

THẦY tôi: Xác phố - Hồn quê

NHIỀU câu thơ bỏ bùa mê... sân trường!

thường một đóa ban trưa

KỂ từ ngày ấy... “Cơn mưa mạ vàng”.

*Chữ in nghiêng là tên một số tập thơ của nhà thơ Phạm Quốc Ca - Nguyên Trưởng Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Đà Lạt.