Trầm tư biển

07:01, 01/01/2020

Trầm tư biển

Biển mới động sơ sơ
Sóng mới đánh sơ sơ
Con tàu lắc lư như sợ
Mặt mày tái xanh mong mau đến bến bờ
Gần một tiểu đoàn du khách đủ đầy thức uống, đồ ăn
Đầy đủ tiện nghi
Như con tàu đủ đầy tiện nghi, cả phao cứu sinh hiện đại
Vẫn nơm nớp âu lo sợ hãi
Khi những ngọn sóng chồm lên dọa nạt, gầm gừ...
Chợt thấy thẹn lòng
Thương những người tù Côn Đảo năm xưa
Đêm vượt trùng dương đói cơm, thiếu áo
Tàu ra khơi chỉ kết vài ba khúc gỗ
Buồm căng từ những áo rách như tương
Những người tù Côn Đảo, Hàng Dương
Đêm cóng buốt dưới hỏa châu pháo sáng
Trước thập tử nhất sinh khi giặc đuổi theo là máy bay, súng đạn
Trước hung dữ cuồng phong mùa biển thét gào.
Tôi cứ rưng rưng lòng trước bia tưởng niệm 198 người tù lao động khổ sai
Những người đấu tranh, đi tìm tự do cho Tổ quốc
Những người đi tìm tương lai ấm no cho dân tộc
Chấp nhận hy sinh,
Xem cái chết nhẹ tựa lông hồng!
Biển vẫn xanh, sóng vẫn dập dềnh
Như khúc nhạc trầm buồn tưởng niệm về quá khứ
Vẫn khắc khoải trầm tư như ngàn đời mắc nợ
Máu xương người ngã xuống để hôm nay...
 
TÚY TÂM