Đường

07:01, 01/01/2022
Đường đạp dưới chân tôi
Tôi đau dưới chân người
 
Trong trời đất có những điều chật chội
Khi bước qua quãng lội
Biết bùn vừa đen vừa đỏ au au
 
Sau cơn khát ta bỗng nghe ngập lụt
Ở trong thơ và cả trong đời
 
Sao lúc nào cũng thèm một bàn tay
Dẫu trong bóng tối
Nghe tiếng chim đêm gọi nhau tồi tội
Hay tiếng mình tức tưởi
Độc hành.
 
HỮU VIỆT