Tổ chức 39 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”

LHT 06:25, 01/02/2023

Theo Công an tỉnh cho biết, trong năm 2022, tại các địa phương, lực lượng công an đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức 39 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp cho lực lượng công an 592 ý kiến, phát 1.776 phiếu khảo sát và gửi 34 công văn xin ý kiến đóng góp về tư thế, tác phong của lực lượng công an. 

Qua hội nghị đã nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và các tầng lớp Nhân dân về sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Lâm Đồng trong lòng Nhân dân.