Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các doanh nghiệp

H. SA 14:23, 18/09/2023

(LĐ online) - Để phòng ngừa các vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng có thể xảy ra, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh; các cụm công nghiệp, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; các cơ sở sản xuất, kho hàng... thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Các lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu vực Văn phòng Công ty Điện lực Lâm Đồng.
Các lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu vực Văn phòng Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Theo đó, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương rà soát, thực hiện các biện pháp PCCC, đảm bảo an toàn về PCCC tại cơ quan và tại nơi cư trú; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, vận động công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn người dân các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Yêu cầu Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện nghiêm công tác PCCC, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy, nổ hệ thống truyền tải điện trên địa bàn tỉnh; xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tổ chức cắt điện tại các khu vực khi có cháy nổ xảy ra, đảm bảo cung cấp điện cho công tác sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các điện lực trực thuộc trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hệ thống truyền tải, phân phối điện trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị để khắc phục kịp thời các sự cố (nếu có) nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện liên tục phục vụ Nhân dân, phục vụ sản xuất tại địa phương.

Các doanh nghiệp ngành Công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm công tác PCCC, khẩn trương rà soát, thực hiện các biện pháp PCCC theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, văn phòng làm việc, khu vực sản xuất, nhà xưởng, kho chứa hàng hoá, vật tư, phương tiện sản xuất. Đặc biệt, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như cụm công nghiệp, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; các cơ sở sản xuất, kho hàng; khu vực sử dụng, bảo quản hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; cửa hàng bán lẻ xăng dầu; hệ thống truyền tải, phân phối điện,… thực hiện kiểm tra, rà soát các điều kiện về PCCC để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhanh chóng, kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về an toàn, phòng chống cháy nổ cho người lao động tại đơn vị.