Trong 2 tuần, Đức Trọng phấn đấu vận động trên 250 thẻ BHXH tự nguyện và 8.800 thẻ BHYT

N.MINH 10:42, 13/09/2023

(LĐ online) - Đó là mục tiêu được UBND huyện Đức Trọng đặt ra trong 2 tuần triển khai chiến dịch vận động người dân tham gia BHYT, BHXH năm 2023 được tổ chức từ ngày 11-24/9.

Ra quân tuyên truyền người dânham gia BHYT, BHXH
Ra quân tuyên truyền người dânham gia BHYT, BHXH

Mục đích của chiến dịch là truyền thông, tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT nhằm từng bước nâng cao nhận thức của Nhân dân trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Đồng thời, đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; tạo tiền đề cho việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho các năm về sau.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động vào nhóm đối tượng là người nông dân và người lao động trong khu vực phi chính thức; các đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT theo Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh; người dân chưa tham gia hoặc những đối tượng không tiếp tục tham gia khi bảo hiểm đã hết hạn từ trên 3 tháng trở lên. 

Mục tiêu huyện Đức Trọng đặt ra trong chiến dịch lần này là phấn đấu vận động trên 250 thẻ BHXH tự nguyện và 8.800 thẻ BHYT. 

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 7/2023, UBND huyện Đức Trọng đã triển khai tuần lễ vận động người dân tham gia BHYT, BHXH. Qua đợt phát động đã phát triển được 4.693 BHYT và 106 người tham gia BHXH tự nguyện.