Đà Lạt: Hỗ trợ các hộ dân khó khăn phải di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

NGUYÊN THI - VÕ TRANG 17:00, 16/11/2023

(LĐ online) - Ngày 16/11, UBND thành phố Đà Lạt đã quyết định cấp 43,2 triệu đồng làm kinh phí để hỗ trợ chi giải quyết chỗ ở cho các hộ dân khi thực hiện di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Lãnh đạo tỉnh, TP Đà Lạt và các sở ngành kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở trên đèo Mimosa
Lãnh đạo tỉnh, TP Đà Lạt và các sở ngành kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở trên đèo Mimosa

Trước đó, UBND phường 10 đã tổ chức di dời 9 hộ dân (trong đó 3 hộ dân tại vị trí thửa đất số 330, TBĐ số 8 do ông Trần Thanh Vân là chủ đầu tư và 6 hộ dân khu vực đường Khe Sanh tại địa chỉ số 24C Khe Sanh) để triển khai biện pháp phòng, chống sạt trượt và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực có nguy cơ sạt trượt ở đèo Mimosa. 

Theo UBND phường 10, do thời gian cấp bách và các hộ dân không thể tự lo được chỗ ở, UBND phường 10 đã thuê cơ sở lưu trú cho các hộ dân trên lưu trú, trong số này có 6 hộ dân tại địa chỉ số 24C Khe Sanh, UBND phường 10 cần hỗ trợ kinh phí khách sạn. Chỉ có các hộ tại vị trí thửa đất số 330, TBĐ số 08, đường Khe Sanh do ông Trần Thanh Vân là chủ đầu tư, chi phí lưu trú đã được ông Trần Thanh Vân hỗ trợ và 1 hộ tự lo được chỗ ở.