Đạ Tẻh: Gặp gỡ, tôn vinh 141 cán bộ, hội viên Hội Cựu giáo chức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

H. SA 13:17, 16/11/2023

(LĐ online) - Ngày 16/11, Trung tâm Chính trị huyện Đạ Tẻh tổ chức buổi gặp gỡ, tôn vinh 141 cán bộ, hội viên Hội Cựu giáo chức trên địa bàn huyện nhân dịp 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà giáo huyện Đạ Tẻh qua các thời kỳ. Đồng thời, các đại biểu cùng chia sẻ ý kiến về phát triển Hội Cựu giáo chức, phát triển giáo dục trong tình hình mới.

Cũng trong dịp này, Trung tâm Chính trị huyện Đạ Tẻh đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, hội viên Hội Cựu giáo chức huyện Đạ Tẻh năm 2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm chào mừng 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề Đảng ta thật là vĩ đại; Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ, hội viên Hội Cựu giáo chức nắm chắc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, góp phần giữ gìn và bảo vệ truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục.

Đồng thời, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.