Đà Lạt: Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

AN NHIÊN 14:58, 17/11/2023

(LĐ online) - Ngày 17/11, UBND thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường tuyên truyền vận động phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023.

-	Vận động người dân TP Đà Lạt tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng
Vận động người dân TP Đà Lạt tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng

 Căn cứ quyết định của UBND thành phố Đà Lạt giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2023, UBND thành phố Đà Lạt yêu cầu UBND các phường, xã giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đối với cán bộ, công chức, người lao động, các hội, đoàn thể, các tổ dân phố. Phấn đấu đảm bảo mỗi phường, xã phát triển trên 15 người tham gia BHXH tự nguyện mới, riêng xã Tà Nung phấn đấu chỉ tiêu phát triển 8 người và đảm bảo đối tượng tham gia bền vững ít nhất đến hết năm 2023; đồng thời duy trì không để giảm số người hiện đang tham gia BHXH tự nguyện.

Chủ động phối hợp với tổ chức dịch vụ thu (Bưu điện Đà Lạt, Viettel Chi nhánh Lâm Đồng, Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nguyên chi nhánh Lâm Đồng) và Phòng Truyền thông - Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, trong tháng 11 và 12; mỗi tháng tổ chức ít nhất từ 1 đến 2 cuộc tuyên truyền tại mỗi phường, xã.

UBND TP Đà Lạt cũng đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng cử đầu mối hỗ trợ, theo dõi tiến độ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại các phường, xã trên địa bàn TP Đà Lạt; tổng hợp kết quả hàng tháng để cùng kịp thời phối hợp, tiếp tục triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2023.