Ứng dụng công nghệ 4.0 vào khai thác, sử dụng dữ liệu khí tượng thủy văn

QUỲNH UYỂN 05:52, 17/11/2023

Dự án “Ứng dụng công nghệ 4.0 xây dựng ứng dụng khai thác, sử dụng dữ liệu khí tượng thủy văn trên điện thoại thông minh” do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên thực hiện, vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tiến hành nghiệm thu.

Ứng dụng công nghệ 4.0 khai thác, sử dụng dữ liệu khí tượng thủy văn trên điện thoại thông minh 
bảo vệ an toàn các hồ, đập chứa nước
Ứng dụng công nghệ 4.0 khai thác, sử dụng dữ liệu khí tượng thủy văn trên điện thoại thông minh bảo vệ an toàn các hồ, đập chứa nước

Hiện nay, công tác quản lý lãnh thổ, phân vùng quy hoạch, việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai đòi hỏi những thông tin chính xác, kịp thời về dữ liệu khí hậu, thủy văn và thời tiết. Do đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu và đánh giá đặc điểm tài nguyên khí hậu, thủy văn ở địa phương là rất cần thiết để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và quản lý kinh tế xã hội, nhất là những vùng đang quy hoạch phát triển kinh tế, du lịch. 

Với mục tiêu xây dựng ứng dụng khai thác, sử dụng dữ liệu khí tượng, thủy văn và chuyển giao cho các đơn vị, Dự án “Ứng dụng công nghệ 4.0 xây dựng ứng dụng khai thác, sử dụng dữ liệu khí tượng thủy văn trên điện thoại thông minh” góp phần nhất định vào việc nâng cao hiệu quả phục vụ thông tin về khí hậu, thủy văn cho các ngành kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sau 2 năm thực hiện dự án, các chuyên gia Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên đã tiến hành số hóa bộ số liệu khí tượng, thủy văn từ năm 1980-2022 và bản đồ phân vùng khí hậu tỉnh Lâm Đồng tỉ lệ 1/100.000; cung cấp phần mềm khai thác dữ liệu khí tượng, thủy văn gồm: ứng dụng trên điện thoại thông minh và công cụ cập nhật số liệu khí tượng, thủy văn trên window. Qua đó, người dùng có thể cập nhật các dữ liệu khí tượng, thủy văn, bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng và tra cứu thông tin như đặc trưng tối cao, tối thấp và trung bình của các yếu tố: lượng mưa, nhiệt độ không khí, độ ẩm, thời gian nắng, lượng bốc hơi, mực nước, lưu lượng, gió, bão... 

Việc xây dựng được phần mềm khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn, cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết bằng công nghệ 4.0 không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn hỗ trợ người dân cập nhật, khai thác dữ liệu khí tượng, thủy văn. 

Dự án đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng ứng dụng phần mềm ứng dụng cho lãnh đạo các sở, ban, ngành; cán bộ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện; Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành trong tỉnh. Với cơ sở dữ liệu hiện có và các thông tin biến động thời tiết được cập nhật kịp thời, phần mềm hỗ trợ tích cực cho các đơn vị trong công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai.

Dự án được thực hiện kịp thời và có tính cấp thiết với tình hình biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, giúp cơ quan quản lý và người dân có thể cập nhật các thông tin về khí tượng, thủy văn và những dự báo, cảnh báo thời tiết trong đời sống, sản xuất để có thể kịp thời ứng phó, bảo vệ mùa màng, bảo vệ người và tài sản trước thiên tai bão lũ.

Để phát huy hiệu quả của dự án, phần mềm ứng dụng sẽ được trực quan hóa dữ liệu để người dùng dễ nắm bắt tiếp nhận thông tin. Phần mềm cũng sẽ được kết nối với Trung tâm Điều hành thông minh IOC của tỉnh để mọi người dân có thể sử dụng.