Bảo Lâm: Gần 6 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024

NGUYỄN THÀNH 08:15, 28/02/2024

(LĐ online) - Năm 2024, huyện Bảo Lâm dự kiến đầu tư 5,93 tỷ đồng cho công tác chuyển đổi số.

Camera phục vụ Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bảo Lâm
Camera giám sát tầm cao phục vụ Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bảo Lâm

Nguồn kinh phí này tập trung để duy trì Hệ thống phân tích dữ liệu điều hành thông minh, duy trì hệ thống phần mềm ứng dụng Bảo Lâm trực tuyến; duy trì bản quyền tường lửa máy chủ UBND huyện để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; rà quét, xử lý mã độc và khắc phục sự cố hệ thống mạng máy tính bảo đảm an toàn thông tin; duy trì hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hoạt động Trang Thông tin điện tử huyện; tổ chức tuyên truyền, tập huấn các lớp bồi dưỡng, kiến thức về chuyển đổi số; nâng cấp Hệ thống mạng nội bộ (LAN) và đảm bảo an toàn thông tin cho Hệ thống mạng tại UBND huyện Bảo Lâm; xây dựng Website cho UBND thị trấn Lộc Thắng.

Mục tiêu đặt ra là tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, xây dựng nền tảng Chính quyền số của huyện nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, triển khai các ứng dụng, dịch vụ kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu số phục vụ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện.

Ngoài ra, huyện Bảo Lâm cũng đặt ra một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện tốt chủ đề năm 2024 là “Dữ liệu số”.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, UBND huyện Bảo Lâm đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 với 10 nhiệm vụ về nhận thức số, thể chế số, phát triển hạ tầng số, phát triển dữ liệu số, phát triển nền tảng số, phát triển nguồn nhân lực số, bảo đảm an toàn thông tin mạng, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đồng thời, để ra các giải pháp về đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; thu hút nguồn lực công nghệ thông tin.