Nhanh chóng khắc phục các tồn tại trong triển khai Đề án 06

DIỄM THƯƠNG 15:55, 23/02/2024

(LĐ online) - Ngày 23/2, UBND tỉnh Lâm Đồng có chỉ dạo các sở, ngành, địa phương nhanh chóng khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai Đề án 06. 

Lâm Đồng tập trung số hóa hộ tịch
Lâm Đồng tập trung số hóa hộ tịch

Theo UBND tỉnh đánh giá, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) và qua rà soát kết quả triển khai, thực hiện công tác số hóa dữ liệu hộ tịch, đất đai, người lao động trên địa bàn tỉnh hiện nay còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. 

Để khắc phục kịp thời những hạn chế nêu trên, Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh yêu cầu: Về số hóa dữ liệu hộ tịch: Sở Tư pháp tập trung chỉ đạo ngành Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc thực hiện công tác số hóa dữ liệu hộ tịch, nhất là số hóa dữ liệu hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đảm bảo hoàn thành việc nhập dữ liệu hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước ngày 31/3/2024; hoàn thành việc số hóa, quản lý, khai thác dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy, cập nhật cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trước ngày 30/6/2024.

Về số hóa dữ liệu đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu đất đai tại các huyện, thành phố chưa hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phấn đấu hoàn thành công tác số hóa dữ liệu đất đai trong thời gian sớm nhất nhằm bảo đảm kết nối, tích hợp, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

Về số hóa dữ liệu người lao động: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác số hóa dữ liệu người lao động trên địa theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh.